Strategier for aksjemarkedet: langvarig vs kortvarig investering

Når du begir deg ut i aksjenes verden, vil du støte på fraser som kortvarig eller langvarig investering. Men hva betyr disse? Vi skal ta oss en titt på fordelene og ulempene med disse.

Kortvarige investeringer:

Tiden fra disse kjøpes opp til de selges, er kortere enn et år. Typisk blir disse aksjene solgt etter få måneder.

De kan gi deg hurtige gevinster gjentatte ganger over en bestemt tidsperiode, og har høy volatilitet. Dette betyr at prisene beveger seg fort opp og ned.

De har også generelt høy likviditet.

Kortvarige investeringer er i noen tilfeller høyere beskattet en langvarige investeringer, men har som tidligere nevnt også mulighet for å gi flere gevinster på kortere tid.

Disse er særdeles gunstige om du trenger å tjeme en viss mengde penger over relativt kortntid.

Langvarige investeringer:

Disse er investeringer som beholdes i over et år.

Typisk ser man disse investeringene gjort på investeringskontoer, eller som en del av pensjonsoppsparingen.

Langarige aksjeinvesteringer har lavere volatilitet og stiger sakte i verdi over tid. Dette kan lønne seg, da det kan gi høyere avkast om man er villig til å vente. Dette kan være en fordel om du har tålmodighet til å foreta aksjehandel med aksjer som stiger over tid.

Disse langvarige aksjeinvesteringene beskattes også lavere enn kortsiktige investeringer, hvilket er en særlig god fordel dersom investeringen skal brukes som pensjonsoppsparing.

Det skal dog nevnes, at langsiktige investeringer også bærer den risiko at verdien av aksjene fortsetter å falle, og at man til sist må selge med tap, for å unngå større tap.

Generelt er det lurt å sette seg inn i hva som passer dine mål best, og eventuelt prøve en kombinasjon av kortvarige og langvarige investeringer, slik at du øker sjansen for en fet opptjening.

En god ide er å stille deg selv noen spørsmål.

  • Hva trenger du resultatet av investeringen til? Er det engangsbeløp i relativt nær fremtid som bryllup, ferie, ny bil, eller oppussing av huset? Da er kortvaring investering det beste for deg.

Ønsker du å spare opp til pensjon, boligkjøp, eller å styrke formuen generelt? Da er kanske lengrevarende investeringer bedre for deg.

  • Hvor ofte ønsker du å skulle investere?

Ønsker du er aktivt investeringsforløp, eller har du det bedre med at formuen vokser passivt over tid?

  • Skal du ta ut pengene/gevinstene en eller flere ganger?
  • Og sist, men ikke minst, hvor mye vil eller kan du investere?

Aksjer faller og stiger jevnt i verdi, og mens det på kort sikt gir god mening å selge når verdien stiger, og ta kjapp profitt, kan det lønne seg å vente. For langsiktige investeringer gjør de små stigninger og fall i verdi ikke så mye i forhold til den lengrevarende trenden i prisen.

En aksje er kanske verd mere i dag enn den var forrige uker, men de siste to årene har gjennomsnittsverdien siksakket seg høyere og høyere, og man kan vurdere om man skal se det an noen måneder eller år til, i håp om at verdien når å stige mer, slil at selv de små fallene i prisen gir høyere avkast enn hvis du hadde solgt den nå.

Husk, der er ingen skam i å ta en snakk med en investeringsrådgiver!