Et konkurransedyktig WMS-system gjør lagerstyring til en lek

Med et velfungerende og tilpasset Warehouse Management System, som står for lagerstyringssystem, forenkles arbeidsflyten og lagerstyringen optimaliseres. Med et automatisert lagerstyringssystem er det ikke bare plukk av ordrer som effektiviseres ved hjelp av et WMS-system som kan veilede underveis. Hele prosessen effektiviseres, fra mottak av varer til en bestilling legges inn og frem til den er sendt trygt ut av døren. I tillegg gjøres lagerstyringen både raskere og sikrere, for det hele tilpasses virksomheten og sikrer at alle deler av prosessen kan spores i lagerstyringssystemet.

Opp til 25-40 % effektivisering av lageret ved hjelp av et lagerstyringssystem

Et lagerstyringssystem kan guide en virksomhet til den beste plasseringen av varer på lageret basert på regler som er tilpasset den enkelte virksomhet. I tillegg kan WMS-systemet overvåke lagerstatus og anbefale oppfylling og andre tiltak når det er nødvendig. Dessuten viser systemet den mest optimale ruten rundt på lageret når en medarbeider skal plukke en ordre, og den mest hensiktsmessige emballasjen for varene som skal sendes.

Et effektivt WMS-system har positiv innvirkning på medarbeidernes trivsel

Teknologien som tilbys i et skreddersydd WMS-system gjør opplæring av nye medarbeidere raskere og arbeidsdagen enklere. Med et lagerstyringssystem unngår man forsinkelser som oppstår på grunn av uforutsette flaskehalser, for systemet eliminerer disse hindringene. I tillegg gjør et lagerstyringssystem med et intuitivt brukergrensesnitt de ansattes arbeid betydelig enklere. For eksempel ved å veilede medarbeiderne gjennom både plukk og pakk av ordrer, ved å anbefale strategiske ruter for plukking av ordrer og den ideelle emballasjen for varene. Alt dette gjør arbeidet mindre komplisert, mer forutsigbart og mindre stressende. Dette vil føre til mer tilfredse medarbeidere, noe som vil gi utslag på bunnlinjen.

Sikkerheten med et velfungerende WMS-system fører til fornøyde kunder

Med et WMS-system som er tilpasset den enkelte virksomhetens behov, unngår man å skuffe kundene sine. Man har alltid kontroll over lagerstatus, varer, pakking, frakt og leveringstid. Derved kan man sørge for at kundene mottar de riktige varene, i optimal stand, til rett tid. Skulle man, mot formodning, oppleve problemer knyttet til lagerstyringen, er alle prosesser og elementer sporbare i lagerstyringssystemet. Derved kan den samme feilen kan unngås i fremtiden. I tillegg vil muligheten til å opp- eller nedskalere lagerstyringssystemet gjøre det mulig å holde tritt med svingninger i markedet. Alt i alt vil et godt WMS-system gjøre virksomheten mye mer konkurransedyktig.

Implementering av et lagerstyringssystem

Å velge et lagerstyringssystem er en stor beslutning. Men å implementere det når man har funnet det rette, er et overkommelig prosjekt. Det vil unektelig kreve en viss innsats fra både bedriften og medarbeiderne, men fordelene med et velfungerende og tilpasset lagerstyringssystem blir tydelig veldig raskt etter implementeringen. Prosessen vil medføre økt behov for struktur for at lagerstyringssystemet skal fungere som det skal, slik at virksomheten får fullt utbytte av systemet. De nye rutinene som innarbeides i implementeringsprosessen av lagerstyringssystemet gjør virksomheten klar for en mer effektiv hverdag, med færre feil og forsinkelser, og med bedre oversikt, tilfredse medarbeidere og fornøyde kunder.