Saf-t skatteetaten

SAF-T Regnskap – Skatteetaten

SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.

Testinnsending av SAF-T – Skatteetaten

Ved innsending via Altinn testmiljø, gjennomføres validering av filformatet på …

Dokumentasjon – Skatteetaten

Dokumentasjonen av SAF-T formatene består av: Generell dokumentasjon om …

Spørsmål og svar – Standardformat regnskap – Skatteetaten

1. Hva er Standard Audit File-Tax (SAF-T)?. SAF-T er et standardformat for …

Forvaltning av SAF-T formatene – Skatteetaten

Forvaltningsorganet hadde sitt konstituerende møte 9. juni 2017. Organet vil …

SAF-T Regnskap (SAF-T Financial) (RF-1363 ) – Altinn

Altinn – SAF-T Regnskap (SAF-T Financial)

SAF-T Regnskap (SAF-T Financial) (RF-1363 ). Fra Skatteetaten. Et skjema for innrapportering av etterspurte kontrollopplysninger fra Skatteetaten.

Hva er SAF-T? – Visma

SAF-T står for Standard Audit File-Tax. · SAF-T er et format for regnskapsdata utviklet i felleskap av Skatteetaten, bransjeorganisasjoner og systemleverandører.

SAF-T står for Standard Audit File-Tax, og er et format for regnskapsdata utviklet i felleskap av Skatteetaten, bransjeorganisasjoner og systemleverandører.

Hva er SAF-T? – BDO

Hva er SAF-T?

SAF-T Regnskap er et standard dataformat for utveksling av regnskapsdata. Formålet med SAF-T Regnskap er primært å gjøre det enklere for bokføringspliktige …

SAF-T Regnskap er et standard dataformat for utveksling av regnskapsdata. Her kan du lese mer om hva SAF-T er og hva det innebærer for din virksomhet.

saf-t – GitHub

GitHub – Skatteetaten/saf-t: Used for publishing of Norwegian SAF-T Schemas, codelists, testfiles etc. See also http://www.skatteetaten.no/saf-t for further documentation and information.

Used for publishing of Norwegian SAF-T Schemas, codelists, testfiles etc. See also http://www.skatteetaten.no/saf-t for further documentation and …

Used for publishing of Norwegian SAF-T Schemas, codelists, testfiles etc. See also http://www.skatteetaten.no/saf-t for further documentation and information. – GitHub – Skatteetaten/saf-t: Used for publishing of Norwegian SAF-T Schemas, codelists, testfiles etc. See also http://www.skatteetaten.no/saf-t for further documentation and information.

Hva er SAF-T – Fiken forklarer

Regnskapsord enkelt forklart

SAF-T er en forkortelse for Standard Audit File-Tax Financial, og er standardformatet for rapportering av elektroniske regnskapsdata til Skatteetaten.

Keywords: saf-t skatteetaten, skatteetaten saf-t